Welkom op de website van de natuur- en Milieu Cooperatie Randmeerkust.

Via deze website willen we u op de hoogte houden van onze activiteiten, met name met betrekking tot het behoud van de weidevogel-populatie in het gebied langs de Randmeerkust in de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet.