Weidevogelseizoen Randmeerkust begonnen

Het weidevogelseizoen 2017 is gisteren officieel van start gegaan. Tijdens de startbijeenkomst gaf coordinator Sjirk Overal van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust een overzicht van de ervaringen van afgelopen jaar en de vooruitzichten voor 2017. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de maatregelen die nodig zijn om jonge kuikens een zo groot mogelijke overlevingskans te geven. Veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven gaf een indruk van het werk van de Natuur- en Milieucooperatie Randmeerkust en de verschillende maatregelen die boeren kunnen nemen om hun akkers en weilanden aantrekkelijker te maken voor de weidevogels.

Alle aanwezigen kregen het Weidevogelplan Randmeerkust uitgereikt en men kon na afloop alvast een aantal spullen meenemen die nodig zijn voor de beschermings-activiteiten. Voor deze start-bijeenkomst hadden zich ook 5 nieuwe vrijwilligers aangemeld, die dit jaar voor het eerst gaan meehelpen. Rond half maart gaat het seizoen buiten ook echt van start; verwacht wordt dat rond die tijd de eerste kievitseieren gevonden zullen worden.

Ook enthousiast geworden? Meld je direct aan als vrijwilliger.