Weidevogelplan Randmeerkust aan gemeente Elburg overhandigd

Vanmorgen is op het gemeentehuis van Elburg het Weidevogelplan Randmeerkust aan vertegenwoordigers van de gemeente Elburg overhandigd.

Het plan is opgesteld door de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust, en geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken rond de weidevogels in dit gebied. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste partijen die bij dit onderwerp zijn betrokken, alsmede de activiteiten die ze oppakken voor een goed weidevogelbeheer.
Doel van het plan is alle betrokken partijen een goed overzicht te geven van de verschillende te nemen maatregelen, en zorg te dragen voor een goede onderlinge afstemming.

Voor de gemeente is er een taak weggelegd op het gebied van het aantrekkelijk houden van het open poldergebied, waar nu nog grote groepen weidevogels aanwezig zijn. Zo biedt het Weidevogelplan voldoende elementen voor de gemeente om mee te nemen bij gemeentelijke plannen, zoals vaststellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied en het afgeven van vergunningen .

Het Weidevogelplan werd overhandigd aan mevrouw Simone Kiewiet (Beleidsmedewerker ruimtelijke plannen, toerisme en recreatie) en de heer Cor Duitman (Adviseur milieu, natuur en landschap). Ze kregen het plan uitgereikt door Sjirk Overal, coordinator van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.

(van links naar rechts op de foto: Cor Duitman en Simone Kiewiet van de gemeente Elburg en rechts Sjirk Overal van de Weidevogelgroep).