Weidevogelplan aangeboden aan gemeente Oldebroek

Het Weidevogelplan Randmeerkust is afgelopen donderdag aangeboden aan de gemeente Oldebroek.
Coordinator Sjirk Overal overhandigde het plan aan wethouder Westerbroek van de gemeente Oldebroek.
De wethouder verklaarde blij te zijn met de erkenning van het buitengebied van de gemeente Oldebroek als zeer waardevol broed- en leefgebied van weidevogels.

Het Weidevogelplan zal in de nabije toekomst de basis vormen van overleg en goede afstemming tussen gemeente en de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming.