Weidevogelbeschermers samen op pad

Onlangs is een 7-tal leden van de Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust samen op pad geweest om nesten te zoeken. Het resultaat wasgoed: er werden 20 nesten gevonden, waaronder diverse van grutto en tureluur.