Vorming collectief

De afgelopen jaren stonden in het teken van het samengaan van meerdere agrarische natuurverenigingen in een groter collectief. De opzet was van meerdere natuurverenigingen in Gelderland één collectief te vormen zodat de provincie een beperkt aantal aanspreekpunten heeft. Waarbij elke natuurvereniging een contactpersoon in het bestuur heeft. Het collectief is inmiddels gevormd. En per 2016 lopen de aanvragen via het collectief.