Startdag Weidevogelbescherming Gelderland

Zaterdag 18 februari 2017 werd de startdag voor de Weidevogelbescherming in Gelderland gehouden. Voor deze dag waren alle vrijwillige weidevogelbeschermers uit de provincie Gelderland uitgenodigd.
Naast het gebruikelijke netwerken en het uitwisselen van ervaringen, werden er een aantal presentaties gehouden. Uiteraard werd er teruggeblikt op het weidevogelseizoen 2016. Daarnaast werd stilgestaan bij de resultaten van het project “2016, Jaar van de Kievit”. Om de vrijwilligers alvast een indruk te geven van de toekomstige ontwikkelingen, werd er ook een duidelijke presentatie gegeven van de mogelijkheden van het inzetten van drones bij de weidevogelbescherming.
Sjirk Overal overhandigde officieel het Weidevogelplan Randmeerkust aan Karen Hinkamp, coordinator van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze stichting zorgt voor de provinciale coordinatie en facilitering van alle vrijwillige weidevogelgroepen in Gelderland.
Tenslotte kon materiaal worden meegenomen dat nodig is voor het seizoen 2017. Op de foto veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven die onder toezicht van Sjirk Overal een nieuwe voorraad markeringsstokjes in ontvangst neemt.