Record aantal legsels gevonden tijdens broedseizoen 2017

Tijdens het broedseizoen 2017 zijn 15% meer legsels van kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp gevonden dan in 2016.
Met ruim 1.300 gevonden nesten vormt het gebied langs de Randmeerkust in de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Gelderland.

Het weer was nogal uiteenlopend: een warme maart (waardoor de eerste nesten een week eerder werden gevonden dan in andere jaren) werd gevolgd door een zeer koude periode in april. Waarna  meien begin juni extreem warm en droog waren. Zowel de koude als de extreme warmte zijn ongunstig geweest voor de ontwikkeling van de kuikens. Door dit weertype waren er veel minder insecten voorhanden.

Zorgenkind onder de weidevogels is de grutto. Deze kwetsbare weidevogel had het dit jaar opnieuw erg zwaar. Naar schatting heeft slechts 20% van de grutto-nesten kuikens opgeleverd. Van de 1.300 gevonden nesten zijn er 31 % gesneuveld, vooral door predatie (21%). Vos en kraai waren de voornaamste boosdoeners. Benieuwd naar meer informatie over onze activiteiten? Lees dan het volledige jaarverslag 2017.