Plasdras gebieden worden onder water gezet

In de tweede helft van februari zijn een 10-tal plasdras gebieden snel onder water gezet. Daarna is er een plasdras pomp geplaatst die moet zorgen dat de waterstand tot 15 juni op peil blijft. Hiermee krijgen we mooie gebiedjes voor de weidevogels om te fourageren en om schuilgelegenheid te krijgen. Ook zorgen deze gebiedjes straks voor een ideaal terrein voor de kuikens om op te groeien.