Opruimen afval in de polder

Zaterdag 7 maart hebben de Wild Beheer Eenheid Oosterwolde en de Weidevogelgroep Randmeerkust in onderlinge samenwerking een aantal bermen langs wegen in de Polder van Oosterwolde opgeruimd. Helaas was er weer een grote hoeveelheid afval dat afgevoerd moest worden. Jammer dat er nog steeds zoveel troep in ons mooie gebied wordt gedumpt.