Nieuw plasdras gebied in Oosterwolde geopend

Met het plaatsen van een milieuvriendelijke pomp (werkt op zonne-energie) is afgelopen week een nieuw plasdras gebied voor weidevogels in gebruik genomen. Daarmee beschikt het gebied langs de Randmeerkust nu over 6 plasdras gebieden. En er komen er dit jaar nog 3 bij. Zo ontstaat langzamerhand een netwerk van gebiedjes die erg aantrekkelijk zijn voor de weidevogels. 

Een plasdras gebied wordt begrensd door een kunstmatig aangelegd dijkje, zodat het naar binnen gepompte water niet snel wegloopt.

In de drassige bodem kunnen weidevogels makkelijk voedsel vinden. ook de jonge kuikens hebben er straks veel profijt van. Het binnenpompen van het water duurt tot 15 juni. Daarna zijn de kuikens zo groot dat ze ook elders hun voedsel kunnen vinden.

Gedurende de maand maart worden de plasdras gebieden veel bezocht door weidevogels die het als een tussenstop gebruiken, op weg naar hun uiteindelijke broedgebied. Zo zijn er ook al diverse kemphanen gesignaleerd. De kemphaan is een weidevogel die vroeger veel in Nederland voorkwam, maar die er nu bijna niet meer broedt.