IN MEMORIAM: KEES BALK

Afgelopen week kregen we het droevige bericht dat onze collega-weidevogelbeschermer Kees Balk uit Elburg op 85-jarige leeftijd is overleden.
Reeds als kind was Kees in het voorjaar in de akkers van de Polder van Oosterwolde te vinden, op zoek naar vooral kievitseieren. Die mochten destijds nog geraapt worden, en er was een levendige handel in kievitseieren. De inkomsten vormden ook voor Kees een mooi extraatje in een tijd die veel armoede kende.

Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw werd rapen van eieren verboden. Er werd nog wel gezocht, maar alleen om de nesten te beschermen tegen landbouw-activiteiten.
In de jaren 90 was Kees Balk vrijwel de enige nestenzoeker die actief was in het zuidelijk deel van de Polder van Oosterwolde. Vanaf 2004 ontstond er langzamerhand een nieuwe groep vrijwilligers, die in het hele gebied van de Randmeren aan nestbescherming ging doen. Kees heeft zich nooit officieel bij onze groep willen aansluiten; hij was erg gesteld op zijn vrijheid en zelfstandigheid. Maar wij wilden graag met deze ervaren nestenzoeker samenwerken! En zo ontstond er een situatie waarbij Kees gewoon zijn eigen gebied bleef doen, en wij zijn gevonden nesten registreerden. Een jaar of 4 geleden vond Kees nog het eerste kievitsei van de gemeente Oldebroek.

Daarna ging het elk jaar iets minder; Kees had meer moeite om langdurig in het veld te lopen. maar hij bleef nog zeer waardevol, doordat hij ons vanaf de weg precies kon aangeven waar volgens hem de nesten lagen. En daar zat hij niet vaak naast!
Ook danken een aantal nieuwe vrijwilligers van onze groep een stukje opleiding aan hem: Kees nam ze letterlijk mee het veld in, en vertelde waar ze precies op moesten letten. De kneepjes van het vak kende hij erg goed. Op de foto zie je hem nog afgelopen voorjaar in zijn karakteristieke houding aanwijzingen geven. Afgelopen april heeft hij zijn laatste nest gevonden. Daarna ging het zoveel minder met zijn gezondheid, dat we hem bijna niet meer in de polder tegenkwamen.

Met het heengaan van Kees Balk verliezen we een betrokken en zeer ervaren weidevogel-vrijwilliger. Wij, maar ook de weidevogels, zullen hem missen.