Ledenvergadering NMC Randmeerkust

Afgelopen week werd de algemene ledenvergadering van de NMC Randmeerkust gehouden. Op deze vergadering werd onder meer een toelichting gegeven door  veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven op de diverse beheerpaketten die nu kunnen worden afgesloten. Ook werd stilgestaan bij de uitbreiding van het kerngebied voor weidevogels; zo kwamen er gebieden bij in de polder van Oldebroek en bij Polsmaten in Nunspeet. Door de Wild beheer Eenheid werd aangegeven wat de ervaringen in 2016 zijn geweest. 
De resultaten van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming gaf een overzicht van het aantal gevonden legsels en de resultaten in 2016.
Op de vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Willem Polinder, die 8 jaar lang bestuurslid is geweest. Hij wordt opgevolgd door Martijn Westerink. Op de foto overhandigt voorzitter Flip Nijhoff een welverdiende fles Berenburg aan Willem Polinder. Op de voorgrond het nieuwe bestuurslid Martijn Westerink.