Grutto verkozen tot Nationale Vogel

De grutto is verkozen tot Nationale Vogel. Aan de Verkiezing van de Nationale Vogel, georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels deden in totaal 41.669 Nederlanders mee. Ruim een kwart van de ondervraagden bracht een stem uit op de grutto. De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool, Nederland nog niet. Daarom werd deze verkiezing georganiseerd.

De uitslag is niet heel onverwacht als men nagaat dat ongeveer 85 procent van alle grutto’s in het typisch Nederlandse polderlandschap broeden. Uit onderzoek blijft dat zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam meer grutto’s broeden dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen.

De Vogelbescherming gaat naar aanleiding van de verkiezing op 19 en 20 maart 2016 een speciaal weekend organiseren voor de grutto. Dit is het moment dat de meeste grutto’s terugkomen van hun overwinteringsplek in Afrika en Zuid-Europa.

Weidevogelstand in Nederland
Hoewel ruim 85 procent van alle grutto’s in Nederland broeden is toch vanaf de jaren ’60 een duidelijke daling te zien van het aantal grutto’s in ons land. De afgelopen jaren (2014 en 2015) was er sprake van een slecht broedseizoen wat zorgt voor een versnelling van deze achteruitgang.

Sovon Vogelonderzoek Nederland houdt sinds 2011 voor Vogelbescherming Nederland bij hoeveel gruttokuikens er tijdens het broedseizoen opgroeien. Om de achteruitgang van de grutto te stoppen, zouden er jaarlijks 10.000 kuikens moeten uitvliegen.

Zelfde aantal
Dit jaar kwamen er slechts 4600 jonge grutto’s bij, een zelfde aantal als vorig jaar. Daarmee gaat het aantal grutto’s in ons land nog verder achteruit.

Tot de jaren ’60 was de grutto met ruim 125.000 broedparen een algemene vogel die symbool stond voor het platteland. In 2011 waren er nog maar 40.000 paren over en ook dat aantal zal gezien de recente broedsuccessen sterk afgenomen zijn.

Weidevogelbescherming Randmeerkust zet zich in voor het behoud van alle weidevogels in haar gebied en daarmee ook de grutto. En niet geheel onverdienstelijk. In de Randmeerkust was er het afgelopen jaar zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal geregistreerde nesten ten opzichte van 2014. Hieruit mag niet direct de conclusie worden getrokken dat ook het aantal vogels verdubbeld is.

Enthousiast geworden om ook een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels langs de Randmeerkust? Wij zoeken nog nieuwe vrijwilligers.