Flip Nijhoff uit Elburg is Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2017

Zaterdag 18 februari is Flip Nijhoff van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogel-bescherming Randmeerkust verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2017. Tijdens de Provinciale Startdag Vrijwillige Boerenlandvogelbescherming in De Veldschuur in Bemmel maakte Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de winnaar bekend. Flip Nijhoff ontving een glazen kievit en een oorkonde. De Provinciale Startdag is de aftrap van het weidevogelseizoen voor zo’n 450 vrijwillige boerenlandvogelbeschermers in Gelderland. Elk jaar zetten zij zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels.

Flip Nijhoff is opgegroeid met weidevogels in het (Overijsselse) Vechtdal. In de negentiger jaren van de vorige eeuw is hij als vrijwilliger in het randmeergebied begonnen met weidevogelnesten opsporen en markeren. Vanaf 2012 is hij één van de twee coördinatoren van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Volgens de jury heeft hij het beschermingswerk geprofessionaliseerd door nesten te registreren met behulp van GPS en door de website www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl. Daarnaast brengt hij de weidevogelbescherming onder de aandacht bij gemeenten en boeren en via Facebook. In het voorjaar neemt hij een groot gebied voor zijn rekening en is een ware kampioen in het aantal gevonden nesten. Hij is een grote motivator voor de rest van de groep, aldus de jury.

De Provinciale Startdag vond plaats in De Veldschuur in Bemmel. De coördinatoren van de Gelderse boerenlandvogelgroepen kwamen bij elkaar om hun kennis over boerenlandvogels te vergroten, ervaringen uit te wisselen en instructies te ontvangen voor bescherming en monitoring van weide- en akkervogels. De verkiezing van de Gelderse boerenlandvogel-vrijwilliger van het jaar is bedoeld om vrijwilligers te bedanken en te stimuleren.
Vrijwillige weidevogelbescherming
In het voorjaar komen de weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Binnenkort roepen en baltsen kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp weer boven akkers en weilanden. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige weidevogelbeschermers zoals Flip Nijhoff worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd. Tijdens landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervolgens ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. In 2016 hebben de Gelderse weidevogelvrijwilligers maar liefst 5749 weidevogelnesten beschermd.

Nieuwe boerenlandvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk voor meer info op www.landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligerswerk. SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van materialen, informatie en advies.

Reacties zijn gesloten.