ELBURG OLDEBROEK – Weidevogelsbeschermers doen hun goede werk in eenzaamheid

Wie wel eens in de weilanden komt in Elburg Oldebroek en omstreken weet hoe de lokroep van de weidevogels is. Vooral de kievit en de grutto schreeuwen om het hardst. Alleen hun lokroep wordt jaarlijks steeds zwakker.

ELBURG/OLDEBROEK – Flip Nijhoff en Sjirk Overal zijn bijna dagelijks te vinden in de weilanden in de polders rondom de Randmeren. De weidevogels zijn momenteel volop aan het nestelen. Nesten die onbeschermd in een weiland of op een akkerland liggen. Om de nesten -in samenwerking met de boeren – te beschermen, zoeken en markeren ze de nesten. Vooral dat de boer kan zien waar de nesten zitten zodat ze niet vernield worden. Want een boer kan vanaf zijn trekker niet zien waar kievitseieren liggen.

Nijhoff en Overal zijn al jaren vrijwilligers bij de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeren. “De werkgroep valt onder Landschapsbeheer Gelderland”, legt coördinator Overal uit. “Juridisch zijn we niet gebonden, we worden gefaciliteerd door Landschapsbeheer en we rapporteren aan hun. We zijn met acht mensen en kunnen lang niet alle weilanden bezoeken. Onze regio, de polders beslaat zo’n 2500 ha. Hiervan is een deel in trek bij vogels, op ongeveer 400 ha wordt genesteld en wij nemen zo’n 125 ha voor onze rekening. Boeren vragen vaak om hulp, maar we hebben te weinig medewerkers. “Het is prachtig werk”, zegt Flip Nijhoff. “In de natuur bezig zijn, vogels observeren, prachtig om te zien hoe de vogels ons voor de gek proberen te houden als ze niet willen dat we hun nest vinden.

Er zijn vrijwilligers die verzot zijn op dit werk en de winter veel te lang vinden duren.” “Weidevogelbeschermers zijn doe-het-zelvers”, vult Overal aan. “Ze binden zich niet, willen geen gezeur. Ze zoeken nesten, zetten er een stok bij en hopen hiermee weer een nest en kuikens te beschermen. Het gaat vooral om de kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp. Nog steeds gaat de vogelstand elk jaar met vijf procent achteruit, ondanks allerlei beschermende maatregelen. Het is mooi om samen met boeren te kunnen overleggen van wanneer ga je maaien of slepen? Dan zetten we er een stok bij. Niet drie weken van tevoren, want vossen en kraaien weten inmiddels ook dat er wat aan de hand is bij zo’n stok. De boer benadert ons ook: ik ga maaien, ligt er een nest op dat perceel? Dan gaan we zoeken naar de nesten; dan is er een mooie wisselwerking.” Wie meer informatie wil over weidevogelbescherming of zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan dat doen bij Flip Nijhoff, 06-55743515 of bij Sjirk Overal, 0525-652662.”

Bron: deweekkrant.nl
Publicatiedatum: 07-05-2013