Check plasdras gebieden

Vanmorgen heeft het bestuur van de NMC Randmeerkust een kleine bezichtiging georganiseerd van enkele plasdras gebieden aan de Groote Woldweg, Kleine Woldweg en Zwarteweg. Hiervoor waren de weidevogel-boeren uitgenodigd die zelf een plasdras hebben. Tevens was Gertjan de Jong uitgenodigd, die zelf al een ruim aantal jaren ervaring heeft met plasdras op zijn bedrijf in de Eempolder.

Tijdens de rondgang werd er uitvoerig stilgestaan bij mogelijke verbeteringen en aanvullingen. Algemeen oordeel was dat onze bezochte plasdras gebieden er goed uitzien en voldoende kwaliteit bieden voor de weidevogels.