Rapen kievitseieren ook in Friesland verboden

Het einde dreigt voor een Friese traditie. Het is dit jaar niet toegestaan om kievitseieren te zoeken en te rapen. Dat heeft de Raad van State (RvS) onlangs bekendgemaakt.

Het gaat niet goed met de kieviten in Friesland. Hun aantal daalt elk jaar met ongeveer 3 procent en hun leefgebied wordt steeds kleiner. Hoewel Friesland eerder wel toestemming had gegeven voor de jacht op het eerste kievitsei, werd men alsnog teruggefloten door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

Door deze uitspraak, die volgde op een door de Faunabescherming aangespannen zaak, mag de Bond Fries VogelWachten van 1 maart tot en met 8 april geen kievitseieren rapen.

Verrassing
De uitspraak komt voor de Bond Friese VogelWachten als een verrassing. ”Wij zijn zwaar teleurgesteld en hadden dit totaal niet verwacht”, aldus een woordvoerder.

”De rechtbank heeft het bezwaar al twee keer ongegrond verklaard, en nu komt de Raad van State met een ander oordeel.” Volgens de Bond Friese VogelWachten zijn de kieviten nog wijdverspreid door de provincie en is er sinds 2009 juist sprake van stabilisatie.

Gehalveerd
De populatie van kieviten was in 2013 bijna gehalveerd ten opzichte van 1996, aldus de Raad van State. De RvS sprak in 2012 al haar zorg uit over de voortgaande daling in de kievitenpopulatie.

Het rapen van kievitseieren is in Nederland verboden, op Friesland na. Vanwege de traditie verleende het provinciebestuur in januari 2013 een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet waarmee in de periode van 2013 tot en met 2015 kievitseieren mochten worden geraapt.

In 2013 ging het om 6307 kievitseieren en in 2014 om 5939. Voor 2015 was nog geen aantal vastgesteld.

Video: Reactie Raad van State

Grutto verkozen tot Nationale Vogel

De grutto is verkozen tot Nationale Vogel. Aan de Verkiezing van de Nationale Vogel, georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels deden in totaal 41.669 Nederlanders mee. Ruim een kwart van de ondervraagden bracht een stem uit op de grutto. De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool, Nederland nog niet. Daarom werd deze verkiezing georganiseerd.

De uitslag is niet heel onverwacht als men nagaat dat ongeveer 85 procent van alle grutto’s in het typisch Nederlandse polderlandschap broeden. Uit onderzoek blijft dat zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam meer grutto’s broeden dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen.

De Vogelbescherming gaat naar aanleiding van de verkiezing op 19 en 20 maart 2016 een speciaal weekend organiseren voor de grutto. Dit is het moment dat de meeste grutto’s terugkomen van hun overwinteringsplek in Afrika en Zuid-Europa.

Weidevogelstand in Nederland
Hoewel ruim 85 procent van alle grutto’s in Nederland broeden is toch vanaf de jaren ’60 een duidelijke daling te zien van het aantal grutto’s in ons land. De afgelopen jaren (2014 en 2015) was er sprake van een slecht broedseizoen wat zorgt voor een versnelling van deze achteruitgang.

Sovon Vogelonderzoek Nederland houdt sinds 2011 voor Vogelbescherming Nederland bij hoeveel gruttokuikens er tijdens het broedseizoen opgroeien. Om de achteruitgang van de grutto te stoppen, zouden er jaarlijks 10.000 kuikens moeten uitvliegen.

Zelfde aantal
Dit jaar kwamen er slechts 4600 jonge grutto’s bij, een zelfde aantal als vorig jaar. Daarmee gaat het aantal grutto’s in ons land nog verder achteruit.

Tot de jaren ’60 was de grutto met ruim 125.000 broedparen een algemene vogel die symbool stond voor het platteland. In 2011 waren er nog maar 40.000 paren over en ook dat aantal zal gezien de recente broedsuccessen sterk afgenomen zijn.

Weidevogelbescherming Randmeerkust zet zich in voor het behoud van alle weidevogels in haar gebied en daarmee ook de grutto. En niet geheel onverdienstelijk. In de Randmeerkust was er het afgelopen jaar zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal geregistreerde nesten ten opzichte van 2014. Hieruit mag niet direct de conclusie worden getrokken dat ook het aantal vogels verdubbeld is.

Enthousiast geworden om ook een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels langs de Randmeerkust? Wij zoeken nog nieuwe vrijwilligers.

Verdubbeling weidevogels Randmeerkust

Verdubbeling weidevogels Randmeerkust.
Mooie resultaten bij de weidevogelbescherming dit jaar. Het aantal nesten is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Weidevogelcoördinatoren Sjirk Overal en Flip Nijhoff zijn dik tevreden. In het gebied van Noordeinde tot Doornspijk tussen Randmeer en Zuiderzeestraatweg waren dit voorjaar 22 vrijwilligers actief met het in kaart brengen van het aantal nesten van weidevogels. Maar vooral het aantal nesten is opzienbarend. Sjirk Overal legt uit: ‘vorig jaar hebben we 400 nesten gevonden en dit jaar bijna 900, dat is meer dan het dubbele. Misschien heeft de groei van het aantal vrijwilligers er ook aan bijgedragen.’ Flip Nijhoff vindt de samenwerking tussen de vrijwilligers, boeren, jagers en BOA belangrijk. Je hebt elkaar nodig in het veld, dus dat is wel belangrijk, net als de loonwerkers, als die niet om de nesten heen rijden, dan heb je nog niks. De boeren werken ook goed mee, zij vinden het fijn dat nu wordt aangetoond dat dit een heel mooi weidevogelgebied is.

Nijhoff: ‘we hadden veel predatie dit jaar, wel 22%. Dat kan komen door de muizenplaag van deze winter. Die muizenplaag in Friesland die ook hiernaartoe afgezakt, tot Doornspijk aan toe. En als er muizen zijn dan komen er predatoren op af zoals vossen, hermelijnen, wezels en bunzings. En die lusten ook eieren, dus die laten ze niet liggen. De boeren zien ook meer buizerds en uilen, die komen ook op de muizen af en die eten weer de jonge vogels, evenals reigers en ooievaars. We moeten dus nog zien wat er groot wordt.’

Voor het volgend jaar kunnen zich nog nieuwe vrijwilligers aanmelden. Coördinator Overal is daarvoor bereikbaar op nummer 0525-652662: ‘Iedere vrijwilliger krijgt een plattegrond van het gebied met de percelen en de namen van de boeren. De vrijwilligers werken zo goed mogelijk met de boeren samen. Verder voeren wij de locaties van de nesten digitaal in met gps-systeem. Aan het eind van het seizoen krijg je dan een mooi beeld van de plaatsen waar alle nesten liggen.’

Bron: veluweland.nl
Publicatiedatum: 22-07-2015
Tekst en foto van Janoh de Groot, Elburg

 

Weidevogelaars op pad met wandel GPS

REGIO – De weidevogelbeschermers van Randmeerkust gaan digitaal. De coördinatoren Sjirk Overal en Flip Nijhoff maken sinds kort gebruik van een wandel gps en voeren alle gegevens tevens digitaal in. In een proeftijd van enkele jaren zijn de resultaten hiervan goed.

Flip Nijhoff en Sjirk Overal
Overal: ‘Elk nest dat wordt gevonden voeren we met de gps in op de internetsite van Landschapsbeheer. Daarmee krijgen we aan het eind van het jaar een totaaloverzicht van alle nesten die door onze 18 vrijwilligers zijn gevonden’. Nijhoff: ‘Ook de boeren kunnen live meekijken met wat er gevonden wordt. We kunnen dus het plaatsen van stokjes bij de nesten tot een minimum beperken.’ Er wordt wel beweerd dat kraaien of vossen met die stokjes hun voordeel kunnen doen. Of dat nu wel of niet zo is, het is nu onzichtbaar waar ze liggen. Overal: ‘Alleen de vrijwilligers en de boeren kunnen het zien op de site’.

Vrijwilligers
‘Vorig jaar hebben we rondom Elburg, Oldebroek, Oosterwolde en Doornspijk 401 nesten geregistreerd. We zijn daarmee behoorlijk gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor’, aldus Nijhoff. Overal: ‘Dat komt doordat we met meer vrijwilligers meer bedrijven kunnen bedienen’.

De weidevogelaars van de Randmeerkust kunnen nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Er wordt gezocht vanaf Noordeinde tot Nunspeet. Liefhebbers kunnen zich melden bij Sjirk Overal, telefoon 0525-652662. Werken met de gps is geen voorwaarde, opzoeken en merken van de nesten kan ook, later komt er dan iemand om het nest digitaal in te voeren.

Bron: Nunspeet Huis aan Huis
Publicatiedatum: 31-03-2015
Tekst en foto van Janoh de Groot, Elburg

ELBURG OLDEBROEK – Weidevogelsbeschermers doen hun goede werk in eenzaamheid

Wie wel eens in de weilanden komt in Elburg Oldebroek en omstreken weet hoe de lokroep van de weidevogels is. Vooral de kievit en de grutto schreeuwen om het hardst. Alleen hun lokroep wordt jaarlijks steeds zwakker.

ELBURG/OLDEBROEK – Flip Nijhoff en Sjirk Overal zijn bijna dagelijks te vinden in de weilanden in de polders rondom de Randmeren. De weidevogels zijn momenteel volop aan het nestelen. Nesten die onbeschermd in een weiland of op een akkerland liggen. Om de nesten -in samenwerking met de boeren – te beschermen, zoeken en markeren ze de nesten. Vooral dat de boer kan zien waar de nesten zitten zodat ze niet vernield worden. Want een boer kan vanaf zijn trekker niet zien waar kievitseieren liggen.

Nijhoff en Overal zijn al jaren vrijwilligers bij de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeren. “De werkgroep valt onder Landschapsbeheer Gelderland”, legt coördinator Overal uit. “Juridisch zijn we niet gebonden, we worden gefaciliteerd door Landschapsbeheer en we rapporteren aan hun. We zijn met acht mensen en kunnen lang niet alle weilanden bezoeken. Onze regio, de polders beslaat zo’n 2500 ha. Hiervan is een deel in trek bij vogels, op ongeveer 400 ha wordt genesteld en wij nemen zo’n 125 ha voor onze rekening. Boeren vragen vaak om hulp, maar we hebben te weinig medewerkers. “Het is prachtig werk”, zegt Flip Nijhoff. “In de natuur bezig zijn, vogels observeren, prachtig om te zien hoe de vogels ons voor de gek proberen te houden als ze niet willen dat we hun nest vinden.

Er zijn vrijwilligers die verzot zijn op dit werk en de winter veel te lang vinden duren.” “Weidevogelbeschermers zijn doe-het-zelvers”, vult Overal aan. “Ze binden zich niet, willen geen gezeur. Ze zoeken nesten, zetten er een stok bij en hopen hiermee weer een nest en kuikens te beschermen. Het gaat vooral om de kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp. Nog steeds gaat de vogelstand elk jaar met vijf procent achteruit, ondanks allerlei beschermende maatregelen. Het is mooi om samen met boeren te kunnen overleggen van wanneer ga je maaien of slepen? Dan zetten we er een stok bij. Niet drie weken van tevoren, want vossen en kraaien weten inmiddels ook dat er wat aan de hand is bij zo’n stok. De boer benadert ons ook: ik ga maaien, ligt er een nest op dat perceel? Dan gaan we zoeken naar de nesten; dan is er een mooie wisselwerking.” Wie meer informatie wil over weidevogelbescherming of zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan dat doen bij Flip Nijhoff, 06-55743515 of bij Sjirk Overal, 0525-652662.”

Bron: deweekkrant.nl
Publicatiedatum: 07-05-2013