EERSTE KIEVITSEI ELBURG GEVONDEN

Op 6 maart is het eerste kievitsei in de gemeente Elburg gevonden door de 8-jarige Lennart Land. Hij vond het eitje aan de Huisdijk nabij de Hoge Enk. Een dag later werd het ei geschouwd door burgemeester Jan Nathan Rozendaal van Elburg. Net als vorig jaar is het eerste erg vroeg gevonden door het warme voorjaar. Coördinator Roelf Sol was bij de schouw aanwezig.

WEIDEVOGEL SEIZOEN 2020 OFFICIEEL VAN START

In de laatste week van februari is het weidevogel seizoen 2020 officieel van start gegaan via een startbijeenkomst. Er werd teruggekeken op het seizoen 2019 en er werd door de coördinatoren Jan Slagboom en Roelf Sol een toelichting gegeven op de plannen voor 2020. Ook gaf gebiedscoordinatorJan Willem Schoonhoven van het Collectief Veluwe een presentatie over de (nieuwe) beheersmogelijkheden voor boeren. Er waren zo’n 25 vrijwilligers van de Weidevogelgroep aanwezig.

Onze activiteiten in 2019

Via Social Media hebben we u op de hoogte gehouden van onze activiteiten in 2019. Het fotoboek is inmiddels ook op onze website bijgewerkt. Mocht u benieuwd zijn hoe onze vrijwilligers zich ook in dit jaar hebben ingezet voor het behoudt van de weidevogels vindt u hier een korte sfeerimpressie.

Eerste Kievitsei Nunspeet gevonden door Henk Bijlsma

Het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet is op 15 maart 2019 gevonden door Henk Bijlsma.
Burgemeester Breunis van de Weerd kwam het legsel bekijken en ging even met de vinder op de foto.
Henk Bijlsma is lid van de Weidevogelbescherming Randmeerkust, die samen met de boeren zorgt voor het opsporen en beschermen van nesten en kuikens van weidevogels.

Marien van de Ende vindt eerste kievitsei Oldebroek

Op 11 maart 2019 heeft Marien van de Ende uit Elburg het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden. Het legsel lag in de Polder van Oosterwolde.Burgemeester Janneke Snijder Hazelhoff van Oldebroek kwam het eerste ei schouwen en overhandigde de vinder een oorkonde.Marien van de Ende is vrijwilliger bij de Werkgroep Weidevogelbescherming Randmeerkust, die samen met boeren zorgt voor opsporen en beschermen van nesten en kuikens van weidevogels in het poldergebied langs de Randmeren.


Eerste kievitsei Elburg gevonden door Jan Wiessenberg

Het eerste kievitsei van Elburg is gevonden door Jan Wiessenberg op 11 maart 2019. Jan vond het ei in de omgeving van Hoge Enk.
Burgemeester Jan Nathan Rozendaal kwam het ei schouwen en overhandigde de vinder een mooie oorkonde.
Jan Wiessenberg is lid van de Weidevogelgroep Randmeerkust, een team van vrijwilligers die samen met boeren zorgt voor opsporen en beschermen van nesten en kuikens van weidevogels.

Plasdras gebieden worden onder water gezet

In de tweede helft van februari zijn een 10-tal plasdras gebieden snel onder water gezet. Daarna is er een plasdras pomp geplaatst die moet zorgen dat de waterstand tot 15 juni op peil blijft. Hiermee krijgen we mooie gebiedjes voor de weidevogels om te fourageren en om schuilgelegenheid te krijgen. Ook zorgen deze gebiedjes straks voor een ideaal terrein voor de kuikens om op te groeien. 

Kappen van hinderlijke bomen


In ons poldergebied staan nog een aantal bomen die hinderlijk zijn voor de ontwikkeling van onze weidevogels. Bomen die nog in het open landschap staan dienen vaak als uitkijkpost of nestgelegenheid voor kraaien en roofvogels. In de buurt van zulke bomen vinden we geen weidevogelnesten meer, of is er sprake van een groot verlies aan nesten door kraaien. Daarom verwijderen wij deze bomen zoveel mogelijk, tenzij ze nog een functie hebben voor de eigenaar van het perceel (bijvoorbeeld schaduwfunctie voor vee).