IN MEMORIAM: KEES BALK

Afgelopen week kregen we het droevige bericht dat onze collega-weidevogelbeschermer Kees Balk uit Elburg op 85-jarige leeftijd is overleden.
Reeds als kind was Kees in het voorjaar in de akkers van de Polder van Oosterwolde te vinden, op zoek naar vooral kievitseieren. Die mochten destijds nog geraapt worden, en er was een levendige handel in kievitseieren. De inkomsten vormden ook voor Kees een mooi extraatje in een tijd die veel armoede kende.

Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw werd rapen van eieren verboden. Er werd nog wel gezocht, maar alleen om de nesten te beschermen tegen landbouw-activiteiten.
In de jaren 90 was Kees Balk vrijwel de enige nestenzoeker die actief was in het zuidelijk deel van de Polder van Oosterwolde. Vanaf 2004 ontstond er langzamerhand een nieuwe groep vrijwilligers, die in het hele gebied van de Randmeren aan nestbescherming ging doen. Kees heeft zich nooit officieel bij onze groep willen aansluiten; hij was erg gesteld op zijn vrijheid en zelfstandigheid. Maar wij wilden graag met deze ervaren nestenzoeker samenwerken! En zo ontstond er een situatie waarbij Kees gewoon zijn eigen gebied bleef doen, en wij zijn gevonden nesten registreerden. Een jaar of 4 geleden vond Kees nog het eerste kievitsei van de gemeente Oldebroek.

Daarna ging het elk jaar iets minder; Kees had meer moeite om langdurig in het veld te lopen. maar hij bleef nog zeer waardevol, doordat hij ons vanaf de weg precies kon aangeven waar volgens hem de nesten lagen. En daar zat hij niet vaak naast!
Ook danken een aantal nieuwe vrijwilligers van onze groep een stukje opleiding aan hem: Kees nam ze letterlijk mee het veld in, en vertelde waar ze precies op moesten letten. De kneepjes van het vak kende hij erg goed. Op de foto zie je hem nog afgelopen voorjaar in zijn karakteristieke houding aanwijzingen geven. Afgelopen april heeft hij zijn laatste nest gevonden. Daarna ging het zoveel minder met zijn gezondheid, dat we hem bijna niet meer in de polder tegenkwamen.

Met het heengaan van Kees Balk verliezen we een betrokken en zeer ervaren weidevogel-vrijwilliger. Wij, maar ook de weidevogels, zullen hem missen.

Kuikenstroken

Het maaiseizoen is begonnen. Als er kuikens van weidevogels aanwezig zijn, wordt niet alles in 1 keer gemaaid, maar blijven stukken gras staan om de jonge vogels kans te geven zich nog even schuil te houden voor de roofvogels.

College van B&W Oldebroek brengt werkbezoek

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.
Er werd uitvoerig stilgestaan bij de diverse werkzaamheden van de vrijwilligers, de contacten met de agrariërs en de doelstellingen voor de nabije toekomst.
Uiteraard stond ook een kort bezoek in het veld op het programma. Daarbij konden jonge kieviten worden bewonderd en werd ook nog een nieuw nest van een tureluur gevonden.

Proef met vlonders gestart

Deze week zijn de eerste vlonders over sloten gelegd. Doel is om hiermee een makkelijke overgang te maken voor kievitskuikens om vanaf akkerland naar de weilanden te komen. Akkerlanden worden hier en daar gescheiden van weilanden door sloten met een steile kant. Kievitskuikens die naar de overkant willen vallen daar vaak in de sloot. Ze kunnen weliswaar zwemmen, maar kunnen door de steile kant van de sloot de wal vervolgens niet bereiken. Uiteindelijk sterven ze dan van kou en uitputting.
Met deze proef gaan we kijken of we hiermee meer kuikens veilig vanaf de akkers, waar weinig voedsel en dekking te vinden is, naar de beschutte weilanden met veel voedsel kunnen krijgen.