Kuikenstroken

Het maaiseizoen is begonnen. Als er kuikens van weidevogels aanwezig zijn, wordt niet alles in 1 keer gemaaid, maar blijven stukken gras staan om de jonge vogels kans te geven zich nog even schuil te houden voor de roofvogels.

College van B&W Oldebroek brengt werkbezoek

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.
Er werd uitvoerig stilgestaan bij de diverse werkzaamheden van de vrijwilligers, de contacten met de agrariërs en de doelstellingen voor de nabije toekomst.
Uiteraard stond ook een kort bezoek in het veld op het programma. Daarbij konden jonge kieviten worden bewonderd en werd ook nog een nieuw nest van een tureluur gevonden.

Proef met vlonders gestart

Deze week zijn de eerste vlonders over sloten gelegd. Doel is om hiermee een makkelijke overgang te maken voor kievitskuikens om vanaf akkerland naar de weilanden te komen. Akkerlanden worden hier en daar gescheiden van weilanden door sloten met een steile kant. Kievitskuikens die naar de overkant willen vallen daar vaak in de sloot. Ze kunnen weliswaar zwemmen, maar kunnen door de steile kant van de sloot de wal vervolgens niet bereiken. Uiteindelijk sterven ze dan van kou en uitputting.
Met deze proef gaan we kijken of we hiermee meer kuikens veilig vanaf de akkers, waar weinig voedsel en dekking te vinden is, naar de beschutte weilanden met veel voedsel kunnen krijgen.

Goed bezochte informatieavond in Nunspeet

Met ingang van 2018 wordt het kerngebied voor weidevogels langs de Randmeerkust uitgebreid met een nieuw gebied nabij Nunspeet. Grofweg begrensd door de Bliksweg, Kolmansweg en Vreeweg.
Gisteravond organiseerde de NMC Randmeerkust een informatie-avond voor grondeigenaren en grondgebruikers in dit gebied. Doel van de avond was vooral een inzicht te geven in de diverse mogelijkheden om beheerpakketten af te sluiten, waarvoor dan subsidie kan worden verleend.
Veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven presenteerde de mogelijkheden, waarna een geanimeerde discussie volgde. Via individuele gesprekken zal de komende weken getracht worden ook voor dit nieuwe gebied een evenwichtig mozaiekbeheer te realiseren.