Kwekerij Hoekert helpt weidevogels

Kwekerij Hoekert in Wezep is een samenwerking aangegaan met Loonbedrijf Doornewaard en de Vrijwillige Weidevogelbescheming Randmeerkust waarbij een stuk agrarische grond van 80.000 vierkante meter geschikt wordt gemaakt voor weidevogels doormiddel van kruidenrijk grasland en een plasdras. Lees het volledige bericht in de Veluwe Koerier week 11 / 16 maart

Op de foto: vrijwilligers Wolter van Pijkeren (links), Jan Slagboom (rechts) en Bert Rietberg (midden) van Kwekerij Hoekert.
Foto: Cor Selles 

Marien van der Ende vindt het eerste kievitsei gemeente Oldebroek

Op dinsdag 9 maart 2021 is om 15.15 uur het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden door vrijwilliger Marien van der Ende. Hij vond het nestje op een perceel van Wim Fiksen aan de Wijkerwoldweg. Vrijdagmorgen 12 maart werd het eerste kievitsei, er lagen inmiddels al 3 eieren in het nest, geschouwd door burgermeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek en overhandigde Marien een oorkonde.

Ook de perceeleigenaar Wim Fikse en de Loco Media groep was bij de schouw aanwezig. De Loco media groep heeft Marien van der Ende en Wim Fikse geïnterviewd. 

Voor het interview volg deze link.

Eerste kievitsei gemeente Nunspeet gevonden door Leen Kroneman

Het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet is op 17 maart in de ochtend gevonden door Leen Kroneman op een perceel van Siebkes aan de Pangelerweg. Donderdagochtend 18 maart is om 11.30 uur de burgermeester van Nunspeet Breunis van de Weerd het eerste ei komen schouwen in bijzijn van de perceeleigenaar Wiljan Siebkes.

 

Links op de foto, de vinder van het eerste kievitsei Leen Kroneman en rechts de eigenaar van het perceel Wiljan Siebkes, met in het midden burgermeester Breunis van de Weerd

Eerste kievitsei in de gemeente Elburg gevonden door Albert Boschman

Op maandag 15 juni is om 09.15 uur het eerste kievitsei in de gemeente Elburg gevonden door Albert Boschman op het mailperceel van maatschap van der Kok aan de Rondweg te Elburg. Dinsdagmiddag 16 maart is om 14.00 uur de burgermeester van Elburg Jan Nathan Rozendaal het eerste ei komen schouwen in bijzijn van de perceeleigenaar. Op de foto wordt door de burgermeester aan Albert Boschman een mooie oorkonde overhandigd.

Weidevogelnesten en pullen spotten met een drone

Afgelopen seizoen waren de vrijwilligers Jan Willem Schoonhoven en Jan Slagboom, beide drone piloten dagelijks in alle vroegte in het veld te vinden om met de drone weidevogelnesten en pullen op te sporen.

Nesten van weidevogels en met name die van de Grutto en Tureluur zijn vaak moeilijk met het blote oog te vinden maar de drone die heeft ze zo opgespoord. De drone is namelijk uitgerust met een thermische (warmtebeeld) camera en een daglicht camera en is voor de vrijwilligers een uitstekend hulpmiddel om zo nog meer nesten en pullen op te kunnen sporen en te beschermen.

Het project is in 2018 met dronepiloot Jan Slagboom als proef gestart. In 2019 is Jan Willem Schoonhoven daar als 2e drone piloot bij gekomen en hebben beiden mannen de ervaring opgebouwd. Dit jaar zijn beide piloten goed op elkaar ingespeeld en stonden elke morgen om 5 uur klaar om de betreffende percelen met de drone te scannen.

Dronepiloten Jan Willem Schoonhoven en Jan Slagboom bij een perceel aan de Koemkolkweg:

Op de foto hieronder zijn de gevonden pullen zichtbaar gemaakt met de warmtecamera met daaronder hetzelfde beeld met daglicht camera:

In Memoriam Flip Nijhoff (1952 – 2020)

Het is al weer even geleden maar missen we hem nog steeds. Op 29 maart jl. is Flip Nijhoff overleden. Flip was voorzitter van de ANV Randmeerkust en een gepassioneerd weidevogelberschermer in dit gebied. De weidevogel en de bescherming daarvan was zijn lust en leven. Hij was er dag en nacht mee bezig en wanneer de mogelijkheid zich voordeed was hij in het veld te vinden.

Zijn inzet leverde hem in 2017 zelfs de titel Gelderse Boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar op.

Naast zijn passie voor weidevogels was hij bestuurlijk goed ontwikkeld. Twee jaar geleden trad hij als penningmeester toe tot het bestuur van collectief Veluwe. Met veel energie ging hij toen aan de slag met de voor hem nieuwe taken voor financiën en communicatie. Flip was iemand die altijd kansen en uitdagingen zag. Tegelijk was hij communicatief sterk en wist het verhaal over weidevogels binnen de organisatie maar ook naar de buitenwereld enthousiast en positief te presenteren.

Nadat bekend werd dat hij ziek was droeg Flip bewonderenswaardig kalm en met veel verantwoordelijkheidsgevoel zijn taken over aan anderen. Tegelijk bleef hij ook tijdens zijn ziekte betrokken en via telefoon, app en e-mail meedenken over de ontwikkelingen in het agrarische natuurbeheer en weidevogelbescherming. Veel te snel zijn we Flip verloren als een kundig bestuurder en weidevogelbeschermer. Maar in het bijzonder een prettig persoon om mee samen te werken. Het afscheid nemen was helaas moeilijker door de veiligheidsomstandigheden die golden in dit voorjaar.

Wij wensen de familie en naasten van Flip veel sterkte bij de verwerking van het verlies in deze moeilijke tijd.

vondst eerste kievitsei gemeente Oldebroek

Eerste kievitsei in Oldebroek gevonden

Op zondagmiddag is op 8 maart het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden door Gijs van den Brink. Hij vond het ei op een perceel aan de Kamperweg. Dinsdagmiddag 10 maart werd het kievitsei geschouwd door burgermeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek. Coördinator Jan Slagboom was bij de schouw aanwezig.

Eerste kievitsei Nunspeet 2020

Eerste kievitsei Nunspeet gevonden

Maandagochtend 16 maart is het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet gevonden door Leen Kroneman. Hij vond het kievitsei aan de Kolmansweg, op het perceel van Johan Vlijm. Dezelfde middag werd het ei geschouwd door burgermeester van de Weerd van de gemeente Nunspeet. De kleinzoon van Leen Kroneman en de dochter van Johan Vlijm wilden graag met de burgermeester op de foto. Coördinator Roelf Sol was bij de schouw aanwezig.

foto Leen Kroneman en Johan Vlijm

Opruimen afval in de polder

Zaterdag 7 maart hebben de Wild Beheer Eenheid Oosterwolde en de Weidevogelgroep Randmeerkust in onderlinge samenwerking een aantal bermen langs wegen in de Polder van Oosterwolde opgeruimd. Helaas was er weer een grote hoeveelheid afval dat afgevoerd moest worden. Jammer dat er nog steeds zoveel troep in ons mooie gebied wordt gedumpt.

Bijeenkomst Drone instructie

Vandaag, zaterdag 7 maart heeft Jan Slagboom – coördinator van de Weidevogelgeroep Randmeerkust – met een aantal Drone piloten van de verschillende Collectieven binnen Gelderland de Drone kennis opgehaald in Giesbeek. Ze werden daar gastvrij ontvangen bij melkveebedrijf Genders en mochten daar met de Drone oefenen op hun percelen. Het was een leerzame ochtend en men is weer klaar om nesten op te sporen met de Drone.