Kappen van hinderlijke bomen


In ons poldergebied staan nog een aantal bomen die hinderlijk zijn voor de ontwikkeling van onze weidevogels. Bomen die nog in het open landschap staan dienen vaak als uitkijkpost of nestgelegenheid voor kraaien en roofvogels. In de buurt van zulke bomen vinden we geen weidevogelnesten meer, of is er sprake van een groot verlies aan nesten door kraaien. Daarom verwijderen wij deze bomen zoveel mogelijk, tenzij ze nog een functie hebben voor de eigenaar van het perceel (bijvoorbeeld schaduwfunctie voor vee).

Aantal legsels broedseizoen 2018 stabiel

In het broedseizoen 2018 zijn in totaal 1.247 legsels gevonden (in 2017 waren dat er 1.321). De daling komt vooral doordat het seizoen vanwege de kou in maart ruim 10 dagen later begon dan vorig jaar. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de resultaten op hetzelfde niveau liggen als de afgelopen jaren. Met als kanttekening dat het aantal kievit-paren en tureluur-paren iets stijgt, terwijl de grutto daalt.

Het aantal uitgekomen legsels lag met 73% iets boven vorig jaar (69%). Predatie-percentage was dit jaar 18%, iets lager dan in 2017. Helaas legen deze cijfers in sommige gebieden veel hoger, zoals in het gebied tussen Groote Woldweg en Gelderse Gracht. Predatie-bestrijding kon dit jaar niet goed worden uitgevoerd, omdat door een uitbraak van de vogelgriep in bijna ons gehele gebied tot medio april niet mocht worden gejaagd.

Testvluchten met de weidevogeldrone

Deze maand zijn we gestart met testvluchten van onze weidevogeldrone. Hiermee kunnen nesten worden opgespoord, zonder dat we in het veld hoeven te lopen. Het project bevindt zich nog in de testfase.
Getracht wordt de kinderziektes er dit seizoen zoveel mogelijk uit te halen, zodat de drone vanaf broedseizoen 2019 volledig kan worden ingezet. Jan Slagboom, één van de vrijwilligers, is opgeleid tot drone-piloot en mag als enige met het toestel nesten opsporen in het gebied van de Randmeerkust.

Wethouder Groothuis plaatst eerste weidevogelbord Nunspeet

Begin april heeft wethouder Groothuis van Nunspeet het eerste weidevogelbord in zijn gemeente geplaatst. Het bord werd opgehangen nabij camping Polsmaten met als belangrijkste doel de toeristen er op te wijzen niet het kwetsbare broedgebied voor weidevogels te betreden. Op de foto: wethouder Groothuis plaatst het bord met hulp van weidevogelvrijwilliger Leen Kroneman, onder toeziend oog van de eigenaar,Egbert van de Streek.
eerste kievitsei

Eerste kievitsei Nunspeet 2018

Het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet werd dit jaar gevonden door vrijwilliger Leen Kroneman. Het legsel werd gevonden in het open weide- en akkergebied van Nunspeet, dat per 1 januari 2018 onderdeel is van het Kerngebied voor Weidevogels langs de Randmeerkust. Burgemeester Breunis van de Weerd kwam het eerste ei schouwen. Hierbij was uiteraard ook de eigenaar van de akker, Johan Vlijm aanwezig.