Testvluchten met de weidevogeldrone

Deze maand zijn we gestart met testvluchten van onze weidevogeldrone. Hiermee kunnen nesten worden opgespoord, zonder dat we in het veld hoeven te lopen. Het project bevindt zich nog in de testfase.
Getracht wordt de kinderziektes er dit seizoen zoveel mogelijk uit te halen, zodat de drone vanaf broedseizoen 2019 volledig kan worden ingezet. Jan Slagboom, één van de vrijwilligers, is opgeleid tot drone-piloot en mag als enige met het toestel nesten opsporen in het gebied van de Randmeerkust.

Wethouder Groothuis plaatst eerste weidevogelbord Nunspeet

Begin april heeft wethouder Groothuis van Nunspeet het eerste weidevogelbord in zijn gemeente geplaatst. Het bord werd opgehangen nabij camping Polsmaten met als belangrijkste doel de toeristen er op te wijzen niet het kwetsbare broedgebied voor weidevogels te betreden. Op de foto: wethouder Groothuis plaatst het bord met hulp van weidevogelvrijwilliger Leen Kroneman, onder toeziend oog van de eigenaar,Egbert van de Streek.
eerste kievitsei

Eerste kievitsei Nunspeet 2018

Het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet werd dit jaar gevonden door vrijwilliger Leen Kroneman. Het legsel werd gevonden in het open weide- en akkergebied van Nunspeet, dat per 1 januari 2018 onderdeel is van het Kerngebied voor Weidevogels langs de Randmeerkust. Burgemeester Breunis van de Weerd kwam het eerste ei schouwen. Hierbij was uiteraard ook de eigenaar van de akker, Johan Vlijm aanwezig.

Eerste kievitsei Oldebroek 2018

Het eerste kievitsei de gemeente Oldebroek is dit jaar gevonden door Albert Boschman. Het legsel werd (net als in Elburg) gevonden op 21 maart. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn kwam het schouwen, in aanwezigheid van de eigenaar van het perceel, Dries Bos en weidevogel-coordinator Sjirk Overal.

Burgemeester Hoogendoorn plaatst eerste weidevogelbord in Oldebroek

Met een paar ferme klappen sloeg burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek vanmiddag
het eerste weidevogelbord in de gemeente Oldebroek in de grond. Volgens de burgemeester betekent het plaatsen van deze borden een nieuwe stap om het broedgebied van weidevogels verder te beschermen.

In de loop van februari zullen er meer borden worden geplaatst, in eerste instantie in de Polder van
Oldebroek (Koemkolkweg, Oosterbroekweg en Polweg). Doel van het bord is: duidelijk aangeven dat het gebied niet betreden mag worden omdat het een broedterrein is van zeldzame weidevogels. Daarnaast worden mensen er op gewezen dat er in de
nabijheid van het gebied geen verstorende activiteiten uitgevoerd mogen worden.

De grutto staat al jaren op de rode lijst, en wordt direct met uitsterven bedreigd. Het ongestoord kunnen broeden en
kuikens grootbrengen is een van de belangrijkste doelstellingen van de Weidevogelbescherming. De borden worden geplaatst in nauw overleg met de eigenaar/gebruiker van het terrein.

Op donderdag 1 februari werd het eerste bord in de gemeente geplaatst in aanwezigheid van de
lokale pers, belangstellenden en weidevogel-vrijwilligers. Het bord werd geplaatst bij een perceel aan
de Koemkolkweg.

 

Wethouder Polinder plaatst eerste weidevogelbord in Elburg

De Kievit, Grutto, Veldleeuwerik, Tureluur en andere weidevogels hebben het moeilijk in onze regio.
Dit komt door verschillende redenen. Eén van de redenen is dat de vogels tijdens de broedperiode
worden verstoord. Daarom heeft de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust
verbodsborden laten maken. De borden worden geplaatst bij de meest kwetsbare broedgebieden in
onze omgeving.

Doel van het bord is: duidelijk aangeven dat het gebied niet betreden mag worden omdat het een
broedterrein is van zeldzame weidevogels. Daarnaast worden mensen er op gewezen dat er in de
nabijheid van het gebied geen verstorende activiteiten uitgevoerd mogen worden. Vooral de grutto
zal op korte termijn met uitsterven bedreigd worden. Het ongestoord kunnen broeden en kuikens
grootbrengen is een van de belangrijkste doelstellingen van de Weidevogelbescherming. De borden
worden geplaatst in nauw overleg met de eigenaar/gebruiker van het terrein.

Op woensdag 31 januari werd het eerste bord in de gemeente Elburg geplaatst door wethouder Jan
Polinder onder toeziend oog van een aantal belangstellenden en weidevogel-vrijwilligers. Het bord
werd geplaatst bij de ingang van Het Goor.

 

Record aantal legsels gevonden tijdens broedseizoen 2017

Tijdens het broedseizoen 2017 zijn 15% meer legsels van kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp gevonden dan in 2016.
Met ruim 1.300 gevonden nesten vormt het gebied langs de Randmeerkust in de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Gelderland.

Het weer was nogal uiteenlopend: een warme maart (waardoor de eerste nesten een week eerder werden gevonden dan in andere jaren) werd gevolgd door een zeer koude periode in april. Waarna  meien begin juni extreem warm en droog waren. Zowel de koude als de extreme warmte zijn ongunstig geweest voor de ontwikkeling van de kuikens. Door dit weertype waren er veel minder insecten voorhanden.

Zorgenkind onder de weidevogels is de grutto. Deze kwetsbare weidevogel had het dit jaar opnieuw erg zwaar. Naar schatting heeft slechts 20% van de grutto-nesten kuikens opgeleverd. Van de 1.300 gevonden nesten zijn er 31 % gesneuveld, vooral door predatie (21%). Vos en kraai waren de voornaamste boosdoeners. Benieuwd naar meer informatie over onze activiteiten? Lees dan het volledige jaarverslag 2017.