Testvluchten met de weidevogeldrone

Deze maand zijn we gestart met testvluchten van onze weidevogeldrone. Hiermee kunnen nesten worden opgespoord, zonder dat we in het veld hoeven te lopen. Het project bevindt zich nog in de testfase.
Getracht wordt de kinderziektes er dit seizoen zoveel mogelijk uit te halen, zodat de drone vanaf broedseizoen 2019 volledig kan worden ingezet. Jan Slagboom, één van de vrijwilligers, is opgeleid tot drone-piloot en mag als enige met het toestel nesten opsporen in het gebied van de Randmeerkust.

Wethouder Groothuis plaatst eerste weidevogelbord Nunspeet

Begin april heeft wethouder Groothuis van Nunspeet het eerste weidevogelbord in zijn gemeente geplaatst. Het bord werd opgehangen nabij camping Polsmaten met als belangrijkste doel de toeristen er op te wijzen niet het kwetsbare broedgebied voor weidevogels te betreden. Op de foto: wethouder Groothuis plaatst het bord met hulp van weidevogelvrijwilliger Leen Kroneman, onder toeziend oog van de eigenaar,Egbert van de Streek.

Gedicht Gijs v.d. Brink op het vinden van zijn eerste kievitsei

Eiskoud

De kievit op tijd gaat vroeg aan de slag.
Ze heeft er veel zin in en werkt iedere dag.
Het nest wordt gebouwd met ijver en vlijt
en dan gebeurt het tot ieder z’n spijt.

De tijd voor de winter leek haast verstreken
en ieder verwachtte het voorjaarsteken.
De winter viel binnen, de kou was bizar,
de vogels raakten volstrekt in de war.

De temperatuur dook ver onder nul,
de akkers bevroren tot keihard spul.
De vogels vertrokken naar warmere oorden
het zoeken van nesten bleef slechts bij woorden.

Langzaam maar zeker verdwijnt Koning Winter.
Het voorjaar meldt zich, eerst als een splinter.
De vogels ze komen naar de nesten terug
en werken weer door, al is het niet vlug.

De dag komt met rasse schreden nabij
dat kieviten jubelen boven de wei.
De vinder wordt daarna absoluut blij,
want daar ligt ijskoud het kievitsei!

 

25 maart 2018
Gijs van den Brink

eerste kievitsei

Eerste kievitsei Nunspeet 2018

Het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet werd dit jaar gevonden door vrijwilliger Leen Kroneman. Het legsel werd gevonden in het open weide- en akkergebied van Nunspeet, dat per 1 januari 2018 onderdeel is van het Kerngebied voor Weidevogels langs de Randmeerkust. Burgemeester Breunis van de Weerd kwam het eerste ei schouwen. Hierbij was uiteraard ook de eigenaar van de akker, Johan Vlijm aanwezig.

Eerste kievitsei Oldebroek 2018

Het eerste kievitsei de gemeente Oldebroek is dit jaar gevonden door Albert Boschman. Het legsel werd (net als in Elburg) gevonden op 21 maart. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn kwam het schouwen, in aanwezigheid van de eigenaar van het perceel, Dries Bos en weidevogel-coordinator Sjirk Overal.