Algemeen NMC

Welkom bij NMC Randmeerkust!

De Natuur- en Milieu Coöperatie Randmeerkust is een actieve agrarische natuurvereniging van zo’n 100 samenwerkende agrarische ondernemers. NMC Randmeerkust werkt aan een aantrekkelijk buitengebied voor boeren, burgers en buitenlui. De agrarisch ondernemers, aangesloten bij deze agrarische natuurvereniging, laten zien dat (intensieve) agrarische bedrijfsvoering uitstekend samengaat met natuurbeheer. De leden van de NMC Randmeerkust geloven in agrarisch natuurbeheer; hart voor flora en fauna, liefde voor de natuur. Want de natuur is het belangrijkste kapitaalgoed dat de agrarische ondernemers ter beschikking staat. Via deze website maakt u kennis met het werk van NMC Randmeerkust en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom agrarisch natuurbeheer.