Aantal legsels broedseizoen 2018 stabiel

In het broedseizoen 2018 zijn in totaal 1.247 legsels gevonden (in 2017 waren dat er 1.321). De daling komt vooral doordat het seizoen vanwege de kou in maart ruim 10 dagen later begon dan vorig jaar. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de resultaten op hetzelfde niveau liggen als de afgelopen jaren. Met als kanttekening dat het aantal kievit-paren en tureluur-paren iets stijgt, terwijl de grutto daalt.

Het aantal uitgekomen legsels lag met 73% iets boven vorig jaar (69%). Predatie-percentage was dit jaar 18%, iets lager dan in 2017. Helaas legen deze cijfers in sommige gebieden veel hoger, zoals in het gebied tussen Groote Woldweg en Gelderse Gracht. Predatie-bestrijding kon dit jaar niet goed worden uitgevoerd, omdat door een uitbraak van de vogelgriep in bijna ons gehele gebied tot medio april niet mocht worden gejaagd.