Weidevogelnesten en pullen spotten met een drone

Afgelopen seizoen waren de vrijwilligers Jan Willem Schoonhoven en Jan Slagboom, beide drone piloten dagelijks in alle vroegte in het veld te vinden om met de drone weidevogelnesten en pullen op te sporen.

Nesten van weidevogels en met name die van de Grutto en Tureluur zijn vaak moeilijk met het blote oog te vinden maar de drone die heeft ze zo opgespoord. De drone is namelijk uitgerust met een thermische (warmtebeeld) camera en een daglicht camera en is voor de vrijwilligers een uitstekend hulpmiddel om zo nog meer nesten en pullen op te kunnen sporen en te beschermen.

Het project is in 2018 met dronepiloot Jan Slagboom als proef gestart. In 2019 is Jan Willem Schoonhoven daar als 2e drone piloot bij gekomen en hebben beiden mannen de ervaring opgebouwd. Dit jaar zijn beide piloten goed op elkaar ingespeeld en stonden elke morgen om 5 uur klaar om de betreffende percelen met de drone te scannen.

Dronepiloten Jan Willem Schoonhoven en Jan Slagboom bij een perceel aan de Koemkolkweg:

Op de foto hieronder zijn de gevonden pullen zichtbaar gemaakt met de warmtecamera met daaronder hetzelfde beeld met daglicht camera:

In Memoriam Flip Nijhoff (1952 – 2020)

Het is al weer even geleden maar missen we hem nog steeds. Op 29 maart jl. is Flip Nijhoff overleden. Flip was voorzitter van de ANV Randmeerkust en een gepassioneerd weidevogelberschermer in dit gebied. De weidevogel en de bescherming daarvan was zijn lust en leven. Hij was er dag en nacht mee bezig en wanneer de mogelijkheid zich voordeed was hij in het veld te vinden.

Zijn inzet leverde hem in 2017 zelfs de titel Gelderse Boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar op.

Naast zijn passie voor weidevogels was hij bestuurlijk goed ontwikkeld. Twee jaar geleden trad hij als penningmeester toe tot het bestuur van collectief Veluwe. Met veel energie ging hij toen aan de slag met de voor hem nieuwe taken voor financiën en communicatie. Flip was iemand die altijd kansen en uitdagingen zag. Tegelijk was hij communicatief sterk en wist het verhaal over weidevogels binnen de organisatie maar ook naar de buitenwereld enthousiast en positief te presenteren.

Nadat bekend werd dat hij ziek was droeg Flip bewonderenswaardig kalm en met veel verantwoordelijkheidsgevoel zijn taken over aan anderen. Tegelijk bleef hij ook tijdens zijn ziekte betrokken en via telefoon, app en e-mail meedenken over de ontwikkelingen in het agrarische natuurbeheer en weidevogelbescherming. Veel te snel zijn we Flip verloren als een kundig bestuurder en weidevogelbeschermer. Maar in het bijzonder een prettig persoon om mee samen te werken. Het afscheid nemen was helaas moeilijker door de veiligheidsomstandigheden die golden in dit voorjaar.

Wij wensen de familie en naasten van Flip veel sterkte bij de verwerking van het verlies in deze moeilijke tijd.