Kappen van hinderlijke bomen


In ons poldergebied staan nog een aantal bomen die hinderlijk zijn voor de ontwikkeling van onze weidevogels. Bomen die nog in het open landschap staan dienen vaak als uitkijkpost of nestgelegenheid voor kraaien en roofvogels. In de buurt van zulke bomen vinden we geen weidevogelnesten meer, of is er sprake van een groot verlies aan nesten door kraaien. Daarom verwijderen wij deze bomen zoveel mogelijk, tenzij ze nog een functie hebben voor de eigenaar van het perceel (bijvoorbeeld schaduwfunctie voor vee).

Werkzaamheden plasdras

In 2019 zal het aantal plasdrasgebieden in het Randmeergebied flink worden uitgebreid. De wintermaanden worden dan gebruikt voor werkzaamheden om de nieuwe gebieden te realiseren. Tevens wordt er gewerkt aan het verbeteren van bestaande plasdras gebieden.