Burgemeester Hoogendoorn plaatst eerste weidevogelbord in Oldebroek

Met een paar ferme klappen sloeg burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek vanmiddag
het eerste weidevogelbord in de gemeente Oldebroek in de grond. Volgens de burgemeester betekent het plaatsen van deze borden een nieuwe stap om het broedgebied van weidevogels verder te beschermen.

In de loop van februari zullen er meer borden worden geplaatst, in eerste instantie in de Polder van
Oldebroek (Koemkolkweg, Oosterbroekweg en Polweg). Doel van het bord is: duidelijk aangeven dat het gebied niet betreden mag worden omdat het een broedterrein is van zeldzame weidevogels. Daarnaast worden mensen er op gewezen dat er in de
nabijheid van het gebied geen verstorende activiteiten uitgevoerd mogen worden.

De grutto staat al jaren op de rode lijst, en wordt direct met uitsterven bedreigd. Het ongestoord kunnen broeden en
kuikens grootbrengen is een van de belangrijkste doelstellingen van de Weidevogelbescherming. De borden worden geplaatst in nauw overleg met de eigenaar/gebruiker van het terrein.

Op donderdag 1 februari werd het eerste bord in de gemeente geplaatst in aanwezigheid van de
lokale pers, belangstellenden en weidevogel-vrijwilligers. Het bord werd geplaatst bij een perceel aan
de Koemkolkweg.