Inzet drone

Bij collega’s in Eemland gekeken welke toegevoegde waarde het gebruik van een drone kan hebben voor het opsporen van nesten en kuikens.

Veel predatie dit seizoen

Dit seizoen hebben we veel last van leeggeroofde nesten. Daders zijn vooral kraai, vos, hermelijn en wezel. Zoals in dit geval 2 opgevroten eieren. Dader in dit geval een hermelijn of wezel.

Kuikenstroken

Het maaiseizoen is begonnen. Als er kuikens van weidevogels aanwezig zijn, wordt niet alles in 1 keer gemaaid, maar blijven stukken gras staan om de jonge vogels kans te geven zich nog even schuil te houden voor de roofvogels.