Vorming collectief

De afgelopen jaren stonden in het teken van het samengaan van meerdere agrarische natuurverenigingen in een groter collectief. De opzet was van meerdere natuurverenigingen in Gelderland één collectief te vormen zodat de provincie een beperkt aantal aanspreekpunten heeft. Waarbij elke natuurvereniging een contactpersoon in het bestuur heeft. Het collectief is inmiddels gevormd. En per 2016 lopen de aanvragen via het collectief.

Ganzenrustgebied

De provincie wil het ganzenrustgebied uitbreiden met 20% van 10000 ha naar 12000 ha. Voorwaarden: tussen 1 november en 1 april mogen de ganzen niet verjaagd worden. Gebruikers in het gebied die schade ondervinden, ontvangen 100% vergoeding voor alle schade en 50 euro per schade ha. Het gebied moet aangrenzend wezen van de uiterwaarden van de IJssel,  Rijn en Waal.

Syb van der Ploeg brengt muzikale ode aan de grutto

De grutto is in november 2015 gekozen als Nationale Vogel en daar hoort natuurlijk een lied bij. Grutto ambassadeur Syb van der Ploeg componeerde een prachtige muzikale ode aan de weidevogel met z’n oranje snavel. De meest bijzondere en mooiste vogel van Nederland noemt ie hem, en de vogel is onlosmakelijk met ons verbonden. Nederland hoort bij de grutto, en de grutto hoort bij Nederland. Bekijk en beluister hieronder het nummer: