Eerste Kievitsei Nunspeet gevonden door Henk Bijlsma

Het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet is op 15 maart 2019 gevonden door Henk Bijlsma.
Burgemeester Breunis van de Weerd kwam het legsel bekijken en ging even met de vinder op de foto.
Henk Bijlsma is lid van de Weidevogelbescherming Randmeerkust, die samen met de boeren zorgt voor het opsporen en beschermen van nesten en kuikens van weidevogels.

Marien van de Ende vindt eerste kievitsei Oldebroek

Op 11 maart 2019 heeft Marien van de Ende uit Elburg het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden. Het legsel lag in de Polder van Oosterwolde.Burgemeester Janneke Snijder Hazelhoff van Oldebroek kwam het eerste ei schouwen en overhandigde de vinder een oorkonde.Marien van de Ende is vrijwilliger bij de Werkgroep Weidevogelbescherming Randmeerkust, die samen met boeren zorgt voor opsporen en beschermen van nesten en kuikens van weidevogels in het poldergebied langs de Randmeren.


Eerste kievitsei Elburg gevonden door Jan Wiessenberg

Het eerste kievitsei van Elburg is gevonden door Jan Wiessenberg op 11 maart 2019. Jan vond het ei in de omgeving van Hoge Enk.
Burgemeester Jan Nathan Rozendaal kwam het ei schouwen en overhandigde de vinder een mooie oorkonde.
Jan Wiessenberg is lid van de Weidevogelgroep Randmeerkust, een team van vrijwilligers die samen met boeren zorgt voor opsporen en beschermen van nesten en kuikens van weidevogels.

Plasdras gebieden worden onder water gezet

In de tweede helft van februari zijn een 10-tal plasdras gebieden snel onder water gezet. Daarna is er een plasdras pomp geplaatst die moet zorgen dat de waterstand tot 15 juni op peil blijft. Hiermee krijgen we mooie gebiedjes voor de weidevogels om te fourageren en om schuilgelegenheid te krijgen. Ook zorgen deze gebiedjes straks voor een ideaal terrein voor de kuikens om op te groeien. 

Kappen van hinderlijke bomen


In ons poldergebied staan nog een aantal bomen die hinderlijk zijn voor de ontwikkeling van onze weidevogels. Bomen die nog in het open landschap staan dienen vaak als uitkijkpost of nestgelegenheid voor kraaien en roofvogels. In de buurt van zulke bomen vinden we geen weidevogelnesten meer, of is er sprake van een groot verlies aan nesten door kraaien. Daarom verwijderen wij deze bomen zoveel mogelijk, tenzij ze nog een functie hebben voor de eigenaar van het perceel (bijvoorbeeld schaduwfunctie voor vee).

Werkzaamheden plasdras

In 2019 zal het aantal plasdrasgebieden in het Randmeergebied flink worden uitgebreid. De wintermaanden worden dan gebruikt voor werkzaamheden om de nieuwe gebieden te realiseren. Tevens wordt er gewerkt aan het verbeteren van bestaande plasdras gebieden.

Aantal legsels broedseizoen 2018 stabiel

In het broedseizoen 2018 zijn in totaal 1.247 legsels gevonden (in 2017 waren dat er 1.321). De daling komt vooral doordat het seizoen vanwege de kou in maart ruim 10 dagen later begon dan vorig jaar. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de resultaten op hetzelfde niveau liggen als de afgelopen jaren. Met als kanttekening dat het aantal kievit-paren en tureluur-paren iets stijgt, terwijl de grutto daalt.

Het aantal uitgekomen legsels lag met 73% iets boven vorig jaar (69%). Predatie-percentage was dit jaar 18%, iets lager dan in 2017. Helaas legen deze cijfers in sommige gebieden veel hoger, zoals in het gebied tussen Groote Woldweg en Gelderse Gracht. Predatie-bestrijding kon dit jaar niet goed worden uitgevoerd, omdat door een uitbraak van de vogelgriep in bijna ons gehele gebied tot medio april niet mocht worden gejaagd.