Weidevogelnesten en pullen spotten met een drone

Afgelopen seizoen waren de vrijwilligers Jan Willem Schoonhoven en Jan Slagboom, beide drone piloten dagelijks in alle vroegte in het veld te vinden om met de drone weidevogelnesten en pullen op te sporen.

Nesten van weidevogels en met name die van de Grutto en Tureluur zijn vaak moeilijk met het blote oog te vinden maar de drone die heeft ze zo opgespoord. De drone is namelijk uitgerust met een thermische (warmtebeeld) camera en een daglicht camera en is voor de vrijwilligers een uitstekend hulpmiddel om zo nog meer nesten en pullen op te kunnen sporen en te beschermen.

Het project is in 2018 met dronepiloot Jan Slagboom als proef gestart. In 2019 is Jan Willem Schoonhoven daar als 2e drone piloot bij gekomen en hebben beiden mannen de ervaring opgebouwd. Dit jaar zijn beide piloten goed op elkaar ingespeeld en stonden elke morgen om 5 uur klaar om de betreffende percelen met de drone te scannen.

Dronepiloten Jan Willem Schoonhoven en Jan Slagboom bij een perceel aan de Koemkolkweg:

Op de foto hieronder zijn de gevonden pullen zichtbaar gemaakt met de warmtecamera met daaronder hetzelfde beeld met daglicht camera:

In Memoriam Flip Nijhoff (1952 – 2020)

Het is al weer even geleden maar missen we hem nog steeds. Op 29 maart jl. is Flip Nijhoff overleden. Flip was voorzitter van de ANV Randmeerkust en een gepassioneerd weidevogelberschermer in dit gebied. De weidevogel en de bescherming daarvan was zijn lust en leven. Hij was er dag en nacht mee bezig en wanneer de mogelijkheid zich voordeed was hij in het veld te vinden.

Zijn inzet leverde hem in 2017 zelfs de titel Gelderse Boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar op.

Naast zijn passie voor weidevogels was hij bestuurlijk goed ontwikkeld. Twee jaar geleden trad hij als penningmeester toe tot het bestuur van collectief Veluwe. Met veel energie ging hij toen aan de slag met de voor hem nieuwe taken voor financiën en communicatie. Flip was iemand die altijd kansen en uitdagingen zag. Tegelijk was hij communicatief sterk en wist het verhaal over weidevogels binnen de organisatie maar ook naar de buitenwereld enthousiast en positief te presenteren.

Nadat bekend werd dat hij ziek was droeg Flip bewonderenswaardig kalm en met veel verantwoordelijkheidsgevoel zijn taken over aan anderen. Tegelijk bleef hij ook tijdens zijn ziekte betrokken en via telefoon, app en e-mail meedenken over de ontwikkelingen in het agrarische natuurbeheer en weidevogelbescherming. Veel te snel zijn we Flip verloren als een kundig bestuurder en weidevogelbeschermer. Maar in het bijzonder een prettig persoon om mee samen te werken. Het afscheid nemen was helaas moeilijker door de veiligheidsomstandigheden die golden in dit voorjaar.

Wij wensen de familie en naasten van Flip veel sterkte bij de verwerking van het verlies in deze moeilijke tijd.

vondst eerste kievitsei gemeente Oldebroek

Eerste kievitsei in Oldebroek gevonden

Op zondagmiddag is op 8 maart het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden door Gijs van den Brink. Hij vond het ei op een perceel aan de Kamperweg. Dinsdagmiddag 10 maart werd het kievitsei geschouwd door burgermeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek. Coördinator Jan Slagboom was bij de schouw aanwezig.

Eerste kievitsei Nunspeet 2020

Eerste kievitsei Nunspeet gevonden

Maandagochtend 16 maart is het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet gevonden door Leen Kroneman. Hij vond het kievitsei aan de Kolmansweg, op het perceel van Johan Vlijm. Dezelfde middag werd het ei geschouwd door burgermeester van de Weerd van de gemeente Nunspeet. De kleinzoon van Leen Kroneman en de dochter van Johan Vlijm wilden graag met de burgermeester op de foto. Coördinator Roelf Sol was bij de schouw aanwezig.

foto Leen Kroneman en Johan Vlijm

Opruimen afval in de polder

Zaterdag 7 maart hebben de Wild Beheer Eenheid Oosterwolde en de Weidevogelgroep Randmeerkust in onderlinge samenwerking een aantal bermen langs wegen in de Polder van Oosterwolde opgeruimd. Helaas was er weer een grote hoeveelheid afval dat afgevoerd moest worden. Jammer dat er nog steeds zoveel troep in ons mooie gebied wordt gedumpt.

Bijeenkomst Drone instructie

Vandaag, zaterdag 7 maart heeft Jan Slagboom – coördinator van de Weidevogelgeroep Randmeerkust – met een aantal Drone piloten van de verschillende Collectieven binnen Gelderland de Drone kennis opgehaald in Giesbeek. Ze werden daar gastvrij ontvangen bij melkveebedrijf Genders en mochten daar met de Drone oefenen op hun percelen. Het was een leerzame ochtend en men is weer klaar om nesten op te sporen met de Drone.

EERSTE KIEVITSEI ELBURG GEVONDEN

Op 6 maart is het eerste kievitsei in de gemeente Elburg gevonden door de 8-jarige Lennart Land. Hij vond het eitje aan de Huisdijk nabij de Hoge Enk. Een dag later werd het ei geschouwd door burgemeester Jan Nathan Rozendaal van Elburg. Net als vorig jaar is het eerste erg vroeg gevonden door het warme voorjaar. Coördinator Roelf Sol was bij de schouw aanwezig.

WEIDEVOGEL SEIZOEN 2020 OFFICIEEL VAN START

In de laatste week van februari is het weidevogel seizoen 2020 officieel van start gegaan via een startbijeenkomst. Er werd teruggekeken op het seizoen 2019 en er werd door de coördinatoren Jan Slagboom en Roelf Sol een toelichting gegeven op de plannen voor 2020. Ook gaf gebiedscoordinatorJan Willem Schoonhoven van het Collectief Veluwe een presentatie over de (nieuwe) beheersmogelijkheden voor boeren. Er waren zo’n 25 vrijwilligers van de Weidevogelgroep aanwezig.